top of page
859.jpg

SPOKOJNÝ KLIENT?

To je to najdôležitejšie. Spokojnosť klienta je jediné, o čo sa skutočne snažíme.

Garancia spokojnosti

S NAMI SA NESKLAMETE

BALÍČEK GARANCIE SPOKOJNOSTI OBSAHUJE

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Nie ste spokojný s poskytnutou službou? Postačuje vyplniť formulár odstúpenia od zmluvy a vybavíme ho expresne do 7 dní.

VRÁTENIE CELEJ SUMY ZA BALÍK

Nad rámec odstúpenia od zmluvy poskytujeme aj vrátenie celej sumy uhradenej za konkrétny balík v zmysle našich obchodných podmienok.

ONLINE VYBAVENIE

Odstúpenie od zmluvy vybavíte kompletne online bez potreby poštového doručovania odstúpenia od zmluvy.

Podrobnosti o balíčku garancie spokojnosti nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach. Balíček garancie spokojnosti sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami.

bottom of page