top of page

COOKIES

Čo to je cookie?

Cookie je textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa v jeho počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet. Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi portálu rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky na ktorých už niekedy bol. Informácie z cookies sú prístupné internetovému portálu. Cookie je súbor, ktorý neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet.

Aký je obsah cookies?

Na portáli sa používajú dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi portálom a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača alebo iného zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači alebo v inom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo do vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia používateľa, tiež jazyka, ktorý používa, personalizovanie reklamy, sledovanie činnosti používateľa na webových stránkach alebo na predvyplnenie formuláru. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu, vytvárania digitálnej identity dotknutej osoby, sledovania správania používateľa na portáli a personalizovanej komunikácie portálu s používateľom. Na stránke sú používané cookies portálu, ako aj cookies, resp. iné digitálne nástroje tretích strán.

Ochrana súkromia

Ak webové stránky používajú súbory cookies, uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia. Žiadna iná strana než portál nemá možnosť, len na základe súborov cookies, zistiť konkrétnu osobu klienta, nakoľko technické prevedenie znemožňuje s úplnou istotou určiť identitu používateľa len na základe súborov cookies. Platí to aj pri napadnutí zariadenia používateľa počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe prehliadača používaného klientom. 

Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?

Návštevník portálu má možnosť nastaviť si súbory cookies vo svojom prehliadači. Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že automaticky umožňuje ukladanie akýchkoľvek súborov cookies pre všetky webové stránky. Nastavenie prehliadača je však možné zmeniť tak, že cookies budú odmietnuté. Ďalej je možné zmeniť nastavenie prehliadača tak, že sa budú cookies spracúvať rôznymi spôsobmi: používateľ pred každým uložením súboru cookie na počítači potvrdí alebo zamietne toto uloženie, používateľ si špecifikuje správanie súborov cookies na konkrétnych webových stránkach, používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookies na svojom počítači. Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookies, či už konkrétne, alebo všetky.

Vaše práva

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo na prístup k údajom, ktoré sa o vás spracúvajú, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenositeľnosť údajov, ako aj právo namietať. Cookies inštalované do vášho prehliadača na webových stránkach sú využívané na zlepšovanie služieb, personalizovanie reklamy, vytváranie digitálnej identity používateľa ako aj na štatistické a analytické spracovávanie dát. 

Platnosť a účinnosť: 01.03.2022

bottom of page